Nota prawna

Szanowni Państwo, my, STRABAG SE, chcielibyśmy skorzystać z tej strony internetowej, aby poinformować Państwa o naszej firmie. Jest rzeczą oczywistą, że udostępniane informacje są starannie sprawdzane w celu zapewnienia ich kompletności, poprawności i aktualności. Niemniej jednak my również możemy popełniać błędy, więc nie możemy zagwarantować kompletności, poprawności i aktualności - prosimy o wyrozumiałość w tym zakresie. Wszystkie informacje na tej stronie mogą zatem zostać zmienione, usunięte lub w inny sposób zmodyfikowane bez wcześniejszego powiadomienia. W związku z czysto informacyjnym charakterem tej strony internetowej, zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności za szkody powstałe - z jakiegokolwiek powodu - w związku z korzystaniem z informacji zawartych na naszej stronie internetowej.

Ponadto inne szkody wynikające z rażącego zaniedbania obowiązków z naszej strony lub umyślnego lub rażącego zaniedbania obowiązków ze strony naszych przedstawicieli prawnych lub naszych zastępców są wyłączone z wyłączenia odpowiedzialności.

Nasza strona internetowa jest wolna od barier. Jeśli jednak zauważysz jakiekolwiek błędy, poinformuj nas o tym. Poprawimy je tak szybko, jak to możliwe.

Należy pamiętać, że prawa autorskie do wszystkich dokumentów udostępnionych na naszej stronie internetowej i materiałów wykorzystanych do ich stworzenia należą wyłącznie do naszej firmy i że żadne prawa, w jakiejkolwiek formie, nie są przyznawane nikomu poprzez korzystanie z naszej strony internetowej. Jakiekolwiek użycie inne niż w celach informacyjnych (np. w celach komercyjnych) jest niedozwolone, chyba że użytkownik został wyraźnie upoważniony przez nas na piśmie.

Jeśli zapewniamy bezpośredni lub pośredni dostęp do informacji stron trzecich za pomocą linków elektronicznych, należy pamiętać, że nie możemy ponosić żadnej odpowiedzialności za treść tych stron internetowych.

Ze względu na wyłącznie informacyjny charakter tej strony internetowej należy szczególnie podkreślić, że zobowiązanie prawne naszej firmy lub jakiekolwiek inne zobowiązanie, niezależnie od formy, jest oczywiście wykluczone wyłącznie na podstawie podanych tutaj informacji.

STRABAG SE
Komunikacja koncernu
Internet/Nowe media
Donau-City-Str. 9
1220 Wiedeń
Austria
Tel. +43 1 22422-0
pr@strabag.com

Siedziba: Austria, 9500 Villach, Triglavstr. 9
Numer rejestracyjny firmy: FN 88983 h, Sąd Okręgowy w Klagenfurcie
Numer UID: ATU 37301503