Strategia 2030

Już dziś tworzymy budownictwo jutra, mając na celu optymalizację wartości dodanej dla ludzi oraz minimalizację wpływu naszej działalności na środowisko.
Temat nowej strategii Grupy: Ludzie, planeta, postęp

Nasze zespoły wykorzystując innowacje wdrażają rentowne projekty na całym świecie i kładą silny nacisk na tworzenie wartości, wykorzystując specjalistyczną wiedzę i podejmując decyzje w oparciu o dane.
Korzystamy z najnowszych technologii i eliminujemy marnowanie zasobów. Jesteśmy przekonani, jak pokazały to ostatnie lata, że sukces nie zależy tylko od jednego czynnika.

People. Planet. Progress.

Chcemy by nasza działalność była rentowna oraz tworzyła wartość dodaną dla ludzi i środowiska naturalnego. Znajduje to odzwierciedlenie w naszej strategii, która koncentruje się na trzech kluczowych aspektach: Pople. Planet. Progress. -  będących punktami odniesienia wskazującymi nam właściwy kierunek.

 • Zdjęcie: Klemens Haselsteiner, CEO STRABAG SE

  Skuteczne, zrównoważone zarządzanie nie oznacza jednowymiarowego spojrzenia na przyszłość. Chcemy osiągnąć więcej.

  Klemens Haselsteiner
  CEO STRABAG SE

STRABAG to siła do budowania lepszej przyszłości. Chcemy więcej:

 • Dla ludzi!
  Ilustracja kasku budowlanego, który ma symbolizować aspekt nowej strategii Grupy skoncentrowany na ludziach
  Budujemy dla ludzi i z ludźmi. Każdy projekt, który realizujemy tworzy wartość dodaną dla naszych współpracowników i społeczeństwa.
 • Dla planety!
  Ilustracja drzewa przedstawiająca aspekt
  Działamy na rzecz zmian klimatycznych. Naszym zamiarem jest realizacja projektów neutralnych dla klimatu do 2040 r. i zwiększenie zaangażowania w sektorze energetycznym.
 • Dla postępu!
  Ilustracja żurawia, który ma symbolizować aspekt
  Jesteśmy pionierami nowoczesnych technologii w budownictwie. Myślimy przyszłościowo, działamy w oparciu o dane i stale rozwijamy nowe kompetencje, aby rzucić wyzwanie status quo.

Na tej podstawie zdefiniowaliśmy sześć głównych obszarów strategicznych:

Ikona uścisku dłoni z nagłówkiem

Koncentracja na pracownikach

Stosujemy zintegrowane podejście do rekrutacji, szkoleń i nagradzania naszych współpracowników. Robiąc to, skupiamy się na różnorodności. Mamy głębokie przekonanie, że bardziej zróżnicowane zespoły osiągają lepsze wyniki. Tworzymy również nadrzędną kulturę uczenia się i promujemy efektywne wykorzystanie wiedzy wewnętrznej.

Ikona globu z nagłówkiem

Globalna i lokalna obecność

Ekspansję na rynki międzynarodowe i konsolidację postrzegamy jako silne czynniki wzrostu. W związku z tym promujemy regionalne kompetencje decyzyjne, aby lepiej zrozumieć indywidualne warunki rynkowe i rozwijać się na tych rynkach z zyskiem.

Ikona gospodarki o obiegu zamkniętym z nagłówkiem

Gospodarka o obiegu zamkniętym

Poszerzamy naszą wiedzę specjalistyczną w zakresie pozyskiwania i zarządzania materiałami budowlanymi, a także powtórnego ich wykorzystania. Dzięki temu możemy wciąż podnosić efektywność wykorzystania zasobów.

Ikona żarówki z nagłówkiem

Doświadczenie w sektorze energetycznym

Ograniczając emisje związane z materiałami budowlanymi, procesami i sprzętem w całym cyklu budowlanym, zmniejszamy nasz negatywny wpływ na środowisko. Realizujemy również projekty w sektorze energetycznym, aby z zyskiem uczestniczyć w transformacji energetycznej i budować odpowiednią wiedzę specjalistyczną.

Ikona sieci z nagłówkiem

Przywództwo technologiczne

Kreujemy budownictwo jutra, wykorzystując nowe technologie. W tym celu rozwijamy własne innowacje do poziomu gotowych do zastosowania na rynku rozwiązań, dążymy do partnerstwa i przejęć oraz wzmacniamy wiedzę specjalistyczną w całej Grupie, szczególnie w obszarze danych.

Ikona procesu z nagłówkiem

Kreowanie wartości dodanej

Wzmacniamy nasze możliwości w całym cyklu życia naszych budynków, od planowania i budowy po zarządzanie obiektem, eksploatację i rozbiórkę. Dzięki zaangażowaniu już na wczesnym etapie, budowaniu trwałych relacji i szerokiemu zakresowi usług stale wzmacniamy  tworzone przez nas wartości.

 • Warto podkreślić, że realizacja strategii jest maratonem, a nie sprintem. W 2030 r. firma STRABAG będzie inna niż dziś. Dobrą rzeczą jest to, że budujemy własną drogę do przyszłości. To od nas zależy, jak STRABAG będzie wyglądał w 2030 roku! Chcemy osiągnąć wiele, ale nie wszystko naraz - innymi słowy, pracować nad postępem. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy wszyscy będziemy pracować nad tym razem.

  Klemens Haselsteiner
  CEO STRABAG SE

Skontaktuj się z nami

Zdjęcie Marianne Jackl
Marianne Jakl
STRABAG SE, Donau-City-Str. 9, 1220 Wiedeń