Nasze drogi oczyszczają powietrze

i obniżają hałas
Fotokatalityczny granulat rozpraszający ClAir® asfalt ©STRABAG AG/Timo Lutz Werbefotografie
Logo produktu ClAir® Asphalt

Dzięki asfaltowi Clean Air - w skrócie ClAir® - firma STRABAG sprawia, że drogi stają się o wiele bardziej zrównoważone: wielofunkcyjna warstwa ścieralna asfaltu ma zarówno działanie oczyszczające powietrze, jak i redukujące hałas - a tym samym zmniejsza wpływ ruchu drogowego na ludzi i środowisko. Asfalt ClAir® zmniejsza stężenie toksycznych tlenków azotu, takich jak dwutlenek azotu (NO2), w powietrzu dzięki procesowi fotokatalizy, a dzięki specjalnej strukturze znacznie tłumi hałas generowany przez toczące się opony.

Centrum kompetencyjne STRABAG TPA opracowało innowacyjny asfalt wraz z dziewięcioma partnerami z sektora nauki i przemysłu - w ramach projektu badawczego NaHiTAs (Sustainable High-Tech Asphalt) finansowanego przez rząd niemiecki. Po wykonaniu odcinka pilotażowego w Neckartor w Stuttgarcie, firmy STRABAG AG i TPA Deutschland zrealizowały już wiele projektów budowy dróg z wykorzystaniem warstw nawierzchni asfaltowej ClAir®.

Asfalt ClAir®, wielofunkcyjna nawierzchnia asfaltowa
Asfalt ClAir® imponuje efektem redukcji zanieczyszczeń

Prosty pomysł, świetny efekt: redukcja zanieczyszczeń za pomocą fotokatalizy

Redukujący zanieczyszczenia efekt asfaltu ClAir® uzyskuje się dzięki zastosowaniu dwutlenku tytanu (TiO2). Dwutlenek tytanu jest naturalnie występującym materiałem uzyskiwanym w postaci proszku. Pełni on funkcję fotokatalityczną, którą ClAir® Asphalt wykorzystuje w celu ochrony środowiska.

ClAir® Asphalt ma działanie oczyszczające powietrze

Składnik UV światła słonecznego powoduje, że dwutlenek tytanu reaguje jako katalizator i przekształca tlenki azotu (NOx) związane w powietrzu w nieszkodliwe azotany.

Układanie przy pomocy innowacyjnego rozściełacza STRABAG

W przypadku nawierzchni asfaltowej ClAir® Asphalt wykorzystuje granulat grysowy wykonany z pokruszonego betonu o bardzo wysokiej wydajności (UHPC), do którego w bezpieczny sposób wprowadzono niewielkie ilości dwutlenku tytanu. Ponieważ dwutlenek tytanu działa tylko w bezpośrednim kontakcie z promieniowaniem UV, materiał grysowy redukujący zanieczyszczenia musi być obecny bezpośrednio na powierzchni drogi. W tym celu centrum kompetencyjne TPA firmy STRABAG opracowało nowy typ innowacyjnego rozściełacza, za pomocą którego granulat fotokatalityczny może być trwale wbudowany bezpośrednio w gorącą nawierzchnię drogi podczas układania asfaltu.

Układanie asfaltu STRABAG AG ClAir® w Erlangen
Układanie asfaltu ClAir® za pomocą innowacyjnego rozściełacza STRABAG AG w Erlangen

Mniej zanieczyszczeń i hałasu

Dzięki fotokatalizie ClAir® Asphalt może zmniejszyć stężenie dwutlenku azotu w powietrzu nawet o 26% w sprzyjających warunkach - przy dużym nasłonecznieniu i niewielkim wietrze. Fotokatalizator TiO2 nie ulega zużyciu, lecz pozostaje trwale i funkcjonalnie nienaruszony w nawierzchni drogi. Równocześnie, dzięki zastosowaniu asfaltu ClAir®, poziom hałasu drogowego zmniejsza się o 2 do 4 dB(A) przy prędkościach referencyjnych od 40 do 50 km/h. W kategoriach percepcji akustycznej odpowiada to zmniejszeniu natężenia ruchu nawet o 50%.

Może Cię to również zainteresować.

  • Ostateczny status ekspansji Bremy

    Recykling, badania i park gospodarki o obiegu zamkniętym

  • Stosowany jest asfalt o zawartości 70% surowców wtórnych

    Materiały i gospodarka o obiegu zamkniętym

    Zmieniamy cykl rzeczy
    Jak to zrobić?