BIM2field w Brandýs

Wykorzystanie rzeczywistości rozszerzonej w budowie dróg
Droga prowadzi między polami.

W czeskim mieście Brandýs nad Łabą smartfon był najważniejszym narzędziem cyfrowym do zarządzania pracą na placu budowy w oparciu o model. Korzystając z warstwy rzeczywistości rozszerzonej (AR), nałożyliśmy informacje 3D z modelu BIM (Building Information Modelling) bezpośrednio na naturalny krajobraz. Nie tylko ułatwiło to sprawdzanie postępów budowy i planowanie kolejnych kroków, ale także pozwoliło zaoszczędzić mnóstwo papieru!

Smartfon jako narzędzie cyfrowe.
Korzystając z warstwy rzeczywistości rozszerzonej (AR), nakładamy informacje 3D z modelu BIM bezpośrednio na naturalny krajobraz.

Czy kiedykolwiek używałeś swojego smartfona z aplikacją AR? Dla naszych pracowników pracujących w Brandýs nad Łabą, w Czechach, budowanie z wykorzystaniem technologii AR szybko stało się rutyną na placu budowy. Podczas prac nad 4-kilometrową obwodnicą nasi koledzy korzystali z warstwy AR na swoich smartfonach, umieszczonej bezpośrednio z modelu BIM na naturalnym krajobrazie w widoku 3D. Zalety: stały przepływ informacji, wyższa jakość planowania dzięki zintegrowanemu planowaniu i eliminacja niezliczonych złożonych papierowych planów budowy 2D. Dzięki BIM2Field place budowy firmy STRABAG stają się wolne od papieru i bardziej zrównoważone.

Tablet z BIM2Field
Tablety są również używane do wyświetlania BIM2Field na placu budowy.

Połączenie w niebie: Smartfon z anteną GPS robi różnicę!

Dzięki kilku dołączanym akcesoriom, smartfon staje się prawdziwym mistrzem we wszystkich dziedzinach. Ponieważ zintegrowany odbiornik GPS smartfona nie zapewnia wystarczająco dokładnych danych, do urządzenia mobilnego dołączana jest dodatkowa antena GPS. Antena ta pozwala naszym pracownikom precyzyjnie zlokalizować swoją pozycję na placu budowy i wprowadzić dane o lokalizacji z powrotem do modelu cyfrowego. Umożliwia nam to przeprowadzanie wiarygodnych pomiarów bez konieczności stosowania nieporęcznego sprzętu i w krótszym czasie. Precyzyjnie i szybko!

Plac budowy przeniesiony do chmury

Dzięki BIM2Field plac budowy przenosi się daleko poza rzeczywistą lokalizację projektu. Narzędzia cyfrowe gromadzą różnorodne dane w chmurze, do których dostęp mają wszyscy uczestnicy projektu. Ważną rzeczą jest standaryzacja danych, tak aby mogły być one dostępne i wykorzystywane przez ludzi i maszyny, na przykład przez sprzęt budowlany kontrolowany przez dane BIM na placu budowy. Dzięki BIM2Field stawiamy kolejny krok w kierunku cyfryzacji placu budowy - usprawniając przepływ informacji, przyspieszając procesy i zwiększając ogólną wydajność pracy.

Może Cię to również zainteresować.