Droga zużywa opony. My zużywamy opony do budowy drogi

Działamy w sposób zrównoważony. Ekonomicznie i ekologicznie
RUBBERBIT® - 20 % domieszka granulatu ze zużytych opon ©STRABAG AG

Dla wielu motoryzacyjny problem. Dla nas źródło surowców

Każdego roku na świecie zużywa się niemal 1 mld opon, z czego w Europie jest to około 350 mln. Z roku na rok ta liczba się powiększa. Blisko 46% opon ulega spalaniu emitując ogromne ilości CO2 do atmosfery. Jednak opona, która nie nadaje się już do wykorzystania w aucie ze względu na utratę swoich właściwości, nie musi stanowić szkodliwego dla środowiska odpadu.

Zużyte opony są cennym źródłem surowców. Współczesna opona jest zaawansowanym technologicznie produktem, zawierającym wysokiej jakości komponenty, wśród których są np.: kauczuk naturalny oraz syntetyczny, oleje uszlachetniające polimery, sadza techniczna będąca silnym przeciwutleniaczem zmniejszającym starzenie polimerów.

RUBBERBIT® ze zużytych opon ©STRABAG AG
cykl wykorzystania zużytych opon samochodowych

W obiegu zamkniętym – nasz sposób, żeby opona wróciła na drogę 

Dysponując odpowiednią technologią przetwarzania starych opon samochodowych możliwe jest zagospodarowanie potencjalnych odpadów oraz odzyskanie cennych zasobów naturalnych. Dzięki ich ponownemu wykorzystaniu zmniejsza się zapotrzebowanie na wydobycie i produkcję oraz pozyskiwanie nowych zasobów naturalnych. Oszczędza to ograniczone złoża surowców, a w konsekwencji skutkuje mniejszym śladem węglowym.
 
W ramach programu badawczego współfinansowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Laboratorium badawcze TPA należące do STRABAG we współpracy z Politechniką Warszawską wdrożyło i  opracowało technologię pod nazwą RUBBERBIT®. Pozwala ona wykorzystać najbardziej wartościowe składniki z opon samochodowych dając im drugie życie, połączyć je z drogą – tym razem w sposób dosłowny. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu specjalnie opracowanego granulatu gumowego będącego modyfikatorem lepiszcza stosowanego do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej używanej do budowy dróg.  

RUBBERBIT® ze zużytych opon ©STRABAG AG

RUBBERBIT® - przepis na asfalt modyfikowany gumą (AMG) ze zużytych opon

Po raz pierwszy odcinek nawierzchni z wykorzystaniem technologii RUBBERBIT® ułożony został w 2013 roku na drodze przy siedzibie STRABAG w Polsce, gdzie do dziś świetnie się sprawdza.

Asfalt modyfikowany gumą (AMG) w technologii „na mokro” produkowany jest poprzez wymieszanie i połączenie gorącego asfaltu drogowego o temperaturze 190 - 220°C z rozdrobnioną mechanicznie gumą w ilości powyżej 15%, odzyskaną ze zużytych opon samochodowych, oraz przy ewentualnym udziale odpowiednich dodatków. W procesie mieszania składników zachodzi reakcja pęcznienia cząsteczek gumy w płynnym rozgrzanym asfalcie. Uzyskana w ten sposób mieszanka charakteryzuje się wysokimi parametrami technicznymi.

Wykorzystane 1 200 zużytych opon na każdy 1 km wybudowanej nawierzchni

W 2023 r. wykonaliśmy obwodnicę miasta Zielona Góra. Po raz pierwszy w Polsce, zamawiający – Urząd Miasta Zielona Góra, w specyfikacji technicznej zamówienia zawarł wymóg zastosowania asfaltu modyfikowanego gumą jako lepiszcza do produkcji mieszanki typu SMA przeznaczonej do warstwy ścieralnej. Ułożyliśmy warstwę ścieralną na blisko 13 kilometrowym odcinku obwodnicy, która zawierała specjalną mieszankę mineralno-asfaltową, wzbogaconą granulatem ze zużytych opon samochodowych. Granulat stanowił aż 16% całkowitej zawartości lepiszcza asfaltowego.

 • Podczas budowy ułożyliśmy mieszankę asfaltową z dodatkiem granulatu, który odzyskaliśmy z ilości odpowiadającej 15 tysiącom opon samochodowych. W ten sposób ponownie wykorzystaliśmy stare, nienadające się już do eksploatacji opony, jako surowiec i daliśmy im drugie życie na bardzo długi okres.

  Marcin Hering
  Dyrektor ds. Technicznych, TPA
RUBBERBIT® na obwodnicy Zielonej Góry ©STRABAG AG

Jeszcze więcej korzyści dla środowiska w dłuższej perspektywie – nawierzchnia długowieczna

Asfalty modyfikowane gumą ze zużytych opon mogą być stosowane zarówno przy układaniu samej warstwy ścieralnej nawierzchni, jak również pozostałych warstw asfaltowych. Możliwe jest również wykorzystanie lepiszcza RUBBERBIT® do produkcji i wykonania warstwy antyzmęczeniowej. W takim przypadku, mówimy o nawierzchni długowiecznej, której okres eksploatacji wynosi 50 lat, w porównaniu z nawierzchnią standardową o okresie 30 lat. Przykładem tego typu nawierzchni długowiecznej może być wykonany w roku 2021 około 400 metrowy odcinek próbny drogi ekspresowej S-19. Koncepcja nawierzchni długowiecznej zakłada budowę stosunkowo cienkiej (7 - 8 cm), elastycznej, mniej sztywnej ale wysoko odpornej na zmęczenie od cyklicznego obciążenia ruchem, dolnej warstwy asfaltowej. Na tej warstwie budowana jest stosunkowo gruba, sztywna i odporna na deformacje, warstwa wiążąca przykryta u góry cienką funkcjonalną warstwą ścieralną.

Dzięki takiej modyfikacji konstrukcji i przy zastosowaniu asfaltu modyfikowanego gumą ze zużytych opon, kilkakrotnie wzrasta trwałość całej nawierzchni czyli jej cykl życia. Wydłużona żywotność dróg, bez konieczności przeprowadzania poważnych głębokich napraw konstrukcji to również duża korzyść dla środowiska naturalnego. Znacząco redukowany jest ślad węglowy, który powstałby w związku z koniecznością wykonania poważnych napraw konstrukcji drogi, generowany w trakcie wydobycia surowców, ich transportu i realizacji prac budowlanych.

RUBBERBIT ® na obwodnicy Zielonej Góry ©STRABAG AG

W okresie 2013 - 2023  STRABAG w Polsce zrealizował 28 kontraktów drogowych - autostrad, dróg ekspresowych, obwodnic miast i ulic przy realizacji których nasze wytwórnie wyprodukowały ponad 250 000 ton asfaltu modyfikowanego gumą przy użyciu lepiszcza RUBBERBIT®. Pozwoliło to efektywnie zagospodarować ponad 162 000 zużytych opon ciężarowych i osobowych.

Może Cię to również zainteresować.

 • Ostateczny status ekspansji Bremy

  Recykling, badania i park gospodarki o obiegu zamkniętym

 • Stosowany jest asfalt o zawartości 70% surowców wtórnych

  Materiały i gospodarka o obiegu zamkniętym

  Zmieniamy cykl rzeczy
  Jak to zrobić?