Strategia zrównoważonego rozwoju w STRABAG

W jaki sposób osiągniemy neutralność klimatyczną do 2040 r. oraz zredukujemy emisję gazów cieplarnianych?
Panele fotowoltaiczne na budynku Grupy Z3 w Stuttgarcie.

Kryzys klimatyczny jest jednym z najpilniejszych wyzwań naszych czasów. Branża budowlana ma swój istotny wkład w globalną emisję gazów cieplarnianych i jest odpowiedzialna za wysokie zapotrzebowanie na energię i zasoby, a także generuje dużą ilość odpadów. Jako wiodąca grupa technologiczna w branży budowlanej, STRABAG bierze na siebie odpowiedzialność i aktywnie działa na rzecz neutralności klimatycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Łańcuch wartości neutralny dla klimatu do roku 2040

W przyjętej w 2021 r. strategii zrównoważonego rozwoju STRABAG postawił sobie za cel osiągnięcie neutralności klimatycznej w całym łańcuchu wartości do 2040 r. Podczas planowania i realizacji projektów budowlanych firma koncentruje się na ekologicznych, zrównoważonych metodach budowlanych, a także na efektywnym wykorzystaniu i recyklingu zasobów w celu zminimalizowania potencjalnego negatywnego wpływu projektów budowlanych na środowisko. Fundament stanowi trójfilarowy model ekonomii, ekologii i odpowiedzialności społecznej, który został osadzony w strategii STRABAG oraz dostosowany do poszczególnych jednostek biznesowych. Kluczowe są działania w czterech obszarach: Emisji CO2, materiałach i odpadach, łańcuchach dostaw i cyklu życia konstrukcji. Jako siła napędowa koniecznej transformacji, technologia stanowi instrument niezbędny do wykorzystania potencjału we wszystkich trzech filarach.

STRABAG PFS testuje okulary VR w codziennym użytkowaniu.
STRABAG PFS testuje okulary VR w codziennym użytkowaniu.

Redukcja emisji dzięki danym

W ostatnich latach opracowaliśmy bazę danych do pomiaru naszych emisji CO2 . Jest to duże wyzwanie dla firmy naszej wielkości o wysokim poziomie dywersyfikacji: Ogromna ilość danych z różnych krajów, różnych zakładów produkcyjnych i poszczególnych placów budów musi zostać zebrana, skonsolidowana, przeanalizowana i sprawdzona pod kątem wiarygodności. Ta baza danych jest niezbędna do opracowania ścieżek redukcji emisji i zaprojektowania naszych procesów w taki sposób, aby nie miały one negatywnego wpływu na klimat. Naszą drogę do osiągnięcia zerowej emisji podzieliliśmy na pięć celów pośrednich:

2025 - Administracja neutralna dla klimatu
Ten cel pośredni obejmuje wszystkie nasze stacjonarne lokalizacje administracyjne. Nasze główne źródła emisji obejmują energię elektryczną, energię do ogrzewania i chłodzenia oraz paliwo dla pojazdów.
2030 - Projekt budowlany neutralny dla klimatu
Projekt budowlany neutralny dla klimatu odnosi się do procesu budowy konstrukcji, tj. budynków, a także projektów infrastrukturalnych. Kalkulacja obejmuje również usługi świadczone przez nas w związku z procesem budowy. Oprócz paliw i energii elektrycznej dla floty pojazdów na placu budowy, maszyn i urządzeń budowlanych, uwzględniono również zużycie energii operacyjnej przez przenośne biura kontenerowe. Transport do i od naszych dostawców i podwykonawców również stanowi część analizy.
2035 - Budynek neutralny dla klimatu
Duże znaczenie tego celu pośredniego odzwierciedla fakt, że eksploatacja budynków odpowiada za około 28% wszystkich emisji dwutlenku węgla na świecie. Bierzemy odpowiedzialność za budynki, które budujemy i za emisje, które powstają podczas ich użytkowania. W przyszłości zamierzamy w jak największym stopniu przekazywać naszym klientom budynki z opcją eksploatacji neutralnej dla klimatu.
2040 - Materiały budowlane neutralne dla klimatu
Ten cel cząstkowy obejmuje materiały do budowy budynków, zarówno te wyprodukowane we własnym zakresie, jak i te od podwykonawców i dostawców. Oznacza to, że wszystkie zakupione przez nas materiały budowlane będą neutralne dla klimatu.
2040 - Infrastruktura neutralna dla klimatu
Zgodnie z celem pośrednim, jakim jest neutralna dla klimatu eksploatacja budynków do 2035 r., analogiczny cel wyznaczyliśmy dla infrastruktury i osiągniemy go do 2040 r. Chcemy przekazywać klientom zbudowaną przez nas infrastrukturę, której utrzymanie będzie neutralne dla klimatu.
Wizualizacja ostatecznego stanu rozbudowy, C3 Bremen
Wizualizacja końcowego stanu rozbudowy, C3 Circular Construction & Technology Center Bremen

Osiągnięcie tych celów wymaga wielu środków i działań. W całej Grupie STRABAG wdrażanych jest już ponad 400 projektów na rzecz zrównoważonego rozwoju:

Clean Air Asphalt (ClAir® Asphalt) to wielofunkcyjna nawierzchnia asfaltowa firmy STRABAG AG. Ma ona działanie oczyszczające powietrze i redukujące hałas, a tym samym zmniejsza wpływ ruchu drogowego na ludzi i środowisko.

C3Circular Construction & Technology Centre Bremen: STRABAG Umwelttechnik GmbH buduje najnowocześniejszy park technologii cyrkularnych - centrum technologii i kompetencji wobszarze górnictwa miejskiego i przetwarzania odpadów budowlanych na 13-hektarowym terenie byłego portu naftowego w Bremie.

Zakład Diabase w pobliżu Saalfelden: W kamieniołomie produkujemy energię elektryczną wykorzystując ciężar surowca transportowanego na przenośnikach taśmowych. Oznacza to, że już teraz możemy samodzielnie pokryć około 20% zapotrzebowania kamieniołomu na energię elektryczną i rozszerzyć nasze własne dostawy energii.

Centrum innowacji: Rozbudowujemy nasz kampus ZÜBLIN w Stuttgarcie o czwarty budynek biurowy i koncentrujemy się na materiałach budowlanych oszczędzających zasoby, energooszczędnych technologiach i cyfrowych procesach budowlanych.

Uniwersytet Witten/Herdecke: W nowym budynku uniwersytetu firma ZÜBLIN Timber wykorzystała łącznie 1 382 metry sześcienne drewna pozyskanego w ramach prowadzonej zrównoważonej gospodarki leśnej. Każdy metr sześcienny użytego drewna może związać do jednej tony szkodliwego dla klimatu CO2 z atmosfery.

Ready. ECO. Go! - konkurs dla pracowników STRABAG promujący jazdę oszczędzającą paliwo. Punktem odniesienia jest procentowa oszczędność średniego zużycia paliwa na jednostkę organizacyjną w porównaniu z rokiem poprzednim.

Podstawowy certyfikat "Zrównoważony plac budowy" przyznawany przez DGNB (Niemiecką Radę Zrównoważonego Budownictwa): Dzięki temu certyfikatowi uwaga nie skupia się już wyłącznie na samych budynkach, ale także na procesie budowy. Od 2021 r. certyfikat uzyskało już 30 projektów STRABAG.

Trzy ważne tematy

 • Dowiedz się więcej o naszych licznych projektach.

 • Zdjęcie smartfona z VR pokazujące budowę drogi

  Digitalizacja, procesy i innowacje

  Bardziej cyfrowo, bardziej innowacyjnie, efektywniej
  Poznaj nasze projekty
 • Stosowany jest asfalt o zawartości 70% surowców wtórnych

  Materiały i gospodarka o obiegu zamkniętym

  Zmieniamy cykl rzeczy
  Jak to zrobić?
 • Zdjęcie instalacji systemu fotowoltaicznego

  Emisje CO2

  © STRABAG AG
  Rozwój innowacji. Redukcja emisji
  Właśnie nad tym pracujemy