Budujemy w sposób zrównoważony - dla innych i dla siebie

Pilotażowy projekt wykorzystania przyjaznych dla klimatu materiałów i technologii budowlanych
Nowy budynek Grupy ZÜBLIN: Alb10 © 2020 www.oln.at

Wybudowaliśmy czwarty budynek biurowy w naszym kampusie ZÜBLIN w Stuttgarcie. Korzystaliśmy głównie z materiałów budowlanych oszczędzających zasoby, energooszczędnych technologicznie i z wykorzystaniem cyfrowych procesów budowlanych.

Beton o obniżonej emisji CO2 i aluminium z recyklingu

Firmy STRABAG Real Estate, ZÜBLIN i Zentrale Technik wspólnie zrealizowały nowe, sześciopiętrowe Centrum Innowacji, kładąc szczególny nacisk na zrównoważony rozwój - od planowania, przez budowę, aż po eksploatację. Do konstrukcji budynku, od fundamentów, aż po strop. wykorzystano beton obniżonej emisji CO2. Aluminium w ramach okiennych i konstrukcji fasady ze słupków i belek pochodzi w około 70%  z recyklingu i w przyszłości będzie mogło być ponownie wykorzystane. Cały projekt jest przykładem tego, jak nowoczesne budownictwo może być przyjazne dla środowiska przy ograniczonym zużyciu materiałów.

Beton o obniżonej emisji CO2 jest wylewany przez dwóch pracowników. © Niels Schubert
Beton o obniżonej emisji CO2 jest wykorzystywany do budowy nowego Centrum Innowacji w kampusie ZÜBLIN w Stuttgarcie.

Izolacja przyjazna dla klimatu i inteligentne koncepcje kształtowania krajobrazu

Dach i fasada zostały zaizolowane wełną skalną, która jest pozyskiwana z wielu rodzajów skał, takich jak skaleń, dolomit i bazalt, a jako surowiec mineralny nadaje się w niemal 100% do recyklingu.

Częściowo zazieleniona fasada zapewnia dodatkową izolację. Poprawia również jakość powietrza, produkuje tlen, filtruje kurz i redukuje hałas. Elewacja - podobnie jak zielone wyspy na wewnętrznym dziedzińcu i podwórzu - jest nawadniana za pomocą zbiornika wody deszczowej o pojemności około 60 000 litrów. Do zrównoważonego zaopatrzenia nowego budynku w energię wykorzystywana jest 4-rurowa pompa ciepła zasilana wodą, która umożliwia zarówno ogrzewanie, jak i chłodzenie budynku.

Instalacja systemu fotowoltaicznego na dachu budynku. © Hummel Systemhaus GmbH

Wysokowydajny system fotowoltaiczny naszej spółki zależnej Hummel Systemhaus GmbH na dachu budynku biurowego, w połączeniu z systemem magazynowania buforowego baterii, zapewnia częściowo samowystarczalne zasilanie energią odnawialną. W szczególności  wyposażenie techniczne budynku i infrastruktura do ładowania pojazdów elektrycznych są zasilane energią elektryczną z systemu fotowoltaicznego.

24 stacje e-ładowania na parkingu podziemnym i na zewnętrznych miejscach parkingowych, a także dodatkowe połączenia e-ładowania w garażu rowerowym na 116 miejsc dopełniają koncepcję zrównoważonego rozwoju infrastruktury mobilności.

Cradle-to-Cradle (C2C)

W całym budynku położyliśmy płytki dywanowe z certyfikatem Cradle to Cradle (C2C), które są wykonane w całości z materiałów pochodzących z recyklingu i w pełni nadają się do recyklingu. C2C to podejście do ciągłej i spójnej gospodarki o obiegu zamkniętym. Produkty C2C mogą być wprowadzane ponownie do cykli biologicznych jako biologiczne składniki odżywcze lub utrzymywane w sposób ciągły w cyklach technicznych jako techniczne składniki odżywcze.

Wyznaczamy nowe standardy

Nowe Centrum Innowacji w Stuttgarcie nie tylko wyznacza standardy w zakresie zrównoważonego budownictwa. BIM 5D® i zasady LEAN zapewniają również zrównoważone i wydajne procesy. Polegamy na cyfrowych metodach pracy i innowacyjnych narzędziach na wszystkich etapach - od wstępnego planowania po budowę i eksploatację. Więcej informacji na temat nowoczesnej koncepcji wykorzystania 10 000 m² powierzchni biurowej, innowacyjnych procesów i cyfryzacji w operacjach budowlanych w kampusie ZÜBLIN można znaleźć na stronie innovation.strabag.com.

Może Cię to również zainteresować