adASTRA program intraprzedsiębiorczości w firmie STRABAG

Przekształcamy pomysły biznesowe naszych pracowników w start-upy
adASTRA

STRABAG postawił sobie za cel aktywne kształtowanie przyszłości branży budowlanej w zrównoważony i innowacyjny sposób. Częścią tej transformacji jest program intraprzedsiębiorczości adASTRA, którego celem jest promowanie przedsiębiorczego sposobu myślenia wśród naszych pracowników poprzez reagowanie na wyzwania przemysłowe za pomocą nowych pomysłów biznesowych. Dzięki świeżym i odważnym pomysłom już dziś opracowujemy rozwiązania budowlane jutra.

Zespół adASTRA wymienia się pomysłami.
Poprzez adASTRA zachęcamy naszych pracowników do myślenia i działania jak przedsiębiorcy.

adASTRA: Jak tworzymy klimat start-upu w STRABAG?

Podczas programu intraprzedsiębiorczości zespoły adASTRA działają jak młode start-upy. W trakcie różnych faz projektu weryfikują hipotezy, opracowują modele biznesowe i analizują atrakcyjność finansową swoich pomysłów: tak jak robiliby to młodzi przedsiębiorcy, gdyby byli samozatrudnieni i chcieli wprowadzić na rynek nowy pomysł na biznes.

Program intraprzedsiębiorczości: Zaledwie kilka kroków od start-upu

Uczestnicy przechodzą od aplikacji do MVP (minimum viable product) w zaledwie kilka miesięcy. Po pomyślnym zakończeniu projektu start-upy otrzymują niezbędne finansowanie na pilotaż swojego pomysłu, zanim zostanie on wprowadzony na rynek, gdzie może udowodnić swoją wartość.

Nagrody adASTRA przed ceremonią.
Nagrody adASTRA zostaną wręczone podczas Demo Day.

Wszystko zaczyna się od ogólnokoncernowego zaproszenia do składania wniosków. Poszukiwane są pomysły na start-up i pracownicy, którzy chcą je zrealizować. Po procesie budowania zespołu i fazie prototypowania, intraprzedsiębiorcy przechodzą do tak zwanego Demo Day, w którym komisja sędziowska decyduje o budżetach projektów pilotażowych. W kolejnej fazie MVP modele biznesowe są testowane, a intraprzedsiębiorcy pracują z pierwszymi klientami w rzeczywistych warunkach rynkowych. Jeśli start-upy spełnią wymagania rynku, kwalifikują się do zainwestowania w nie przez STRABAG.

Wideo adASTRA - Program Intraprzedsiębiorczości STRABAG
adASTRA - Program Intraprzedsiębiorczości STRABAG

STRABAG: Rozwój pracowników poprzez innowacje

Program intraprzedsiębiorczości w naszej firmie tworzy ramy dla innowacji i pracy odpowiadającej na szybko zmieniające się potrzeby rynku. adASTRA otwiera nowe przestrzenie dla rozwoju naszych pracowników. Mają oni możliwość poznania różnych metod pracy i wykorzystywania kreatywnych narzędzi, które wspierają ich na co dzień. Celem adASTRA jest promowanie pomysłów biznesowych naszych pracowników przy jednoczesnym stawianiu czoła wyzwaniom przyszłości w przedsiębiorczy sposób. Razem w zespole STRABAG.

Może Cię to również zainteresować.