Kamieniołom Eigenrieden: nasze surowce wydobywamy w sposób neutralny dla klimatu

Zdjęcie kamieniołomu Eigenrieden

Pilotażowy projekt STRABAG Mineral Baustoff GmbH na rzecz dekarbonizacji w Turyngii

W kamieniołomie wapienia Eigenrieden chcemy stopniowo zmniejszać emisję CO2 podczas wydobycia surowców oraz produkcji kruszyw budowlanych i tłucznia, a tym samym od 2027 r. prowadzić pierwszy neutralny dla klimatu kamieniołom w Niemczech. Ten pilotażowy projekt dekarbonizacji sprawia, że zakład naszej spółki zależnej Mineral Baustoff GmbH w Turyngii staje się pionierem w branży, jeśli chodzi o zrównoważony rozwój, ochronę środowiska i innowacje. Ma on stanowić model przyjaznej dla klimatu konwersji dla innych zakładów surowcowych Grupy STRABAG.

Kamieniołom wapienia Eigenrieden z lotu ptaka © Mineral Baustoff GmbH
Widok z lotu ptaka: emisje CO2 są stopniowo redukowane w kamieniołomie wapienia Eigenrieden, aby móc wydobywać surowce w sposób neutralny dla klimatu.

Kamieniołom wapienia Eigenrieden dysponuje obecnie złożami około 6 milionów ton skał w dolnych warstwach wapienia muszlowego. Mineral Baustoff GmbH produkuje tu około 220 000 ton kruszyw budowlanych i tłucznia rocznie. Technologia instalacji i maszyny budowlane w kamieniołomie były dotychczas konwencjonalnie zasilane olejem napędowym. W rezultacie zakład emituje około 490 ton CO2 rocznie. Do końca bieżącej dekady emisja dwutlenku węgla ma zostać stopniowo zredukowana niemal do zera dzięki kilku inicjatywom. Aby osiągnąć dekarbonizację, Mineral Baustoff GmbH koncentruje się na przejściu z technologii wykorzystującej olej napędowy na energię elektryczną lub paliwa neutralne dla klimatu - krok po kroku i na wszystkich trzech etapach procesu produkcyjnego: wydobycia, przetwarzania i załadunku.

Oś czasu wydobycia surowców neutralnych dla klimatu

Nowy zakład przetwórczy: moduły PV do korzystania z energii słonecznej

Do końca 2023 r. wysokowydajny, zasilany energią elektryczną stacjonarny zakład przetwórczy zastąpi dotychczas używane mobilne jednostki korzystające z oleju napędowego. Podobnie jak wszystkie lokalizacje i place budowy STRABAG w Niemczech, nowy zakład kruszenia i przesiewania będzie początkowo zasilany ekologiczną energią elektryczną z elektrowni wodnych. Wydajny system odsysania pyłu oraz izolacja akustyczna kruszarek, przesiewaczy i taśm również zminimalizują emisję pyłu i hałasu.

Do 2027 r. zapotrzebowanie energetyczne zakładu przetwarzania surowców ma być w dużej mierze pokrywane z własnej produkcji energii słonecznej z systemu fotowoltaicznego. Aby zapewnić autonomiczne działanie zakładu, Mineral Baustoff GmbH planuje budowę dwóch zespołów paneli fotowoltaicznych (o powierzchni od 2 do 4 ha) z systemami magazynowania energii elektrycznej na terenie przylegającym do kamieniołomu.

Oczyszczalnia z ekologiczną energią elektryczną © Mineral Baustoff GmbH 
Nowy stacjonarny zakład przetwórczy zastąpi wcześniej używane mobilne kruszarki i przesiewacze napędzane silnikami wysokoprężnymi. Jego zapotrzebowanie na energię będzie początkowo pokrywane przez zieloną energię elektryczną pochodzącą z elektrowni wodnych, a w perspektywie średnioterminowej przez samodzielnie wytwarzaną energię słoneczną z systemu fotowoltaicznego, który zostanie wybudowany.

Elektryczne i autonomiczne wozidła do transportu w kamieniołomach

W przypadku wydobycia surowców koncentrujemy się przede wszystkim na stopniowym wprowadzaniu elektrycznie i autonomicznie sterowanych wozideł, aby systematycznie zmniejszać emisję CO2 w Eigenrieden.

© Presse- und Informationsamt der Bundesregierung


W tym celu Mineral Baustoff GmbH bierze udział, jako jeden z siedmiu partnerów, w trwającym projekcie badawczym ELMAR (8/2022-7/2025), którego celem jest integracja elektrycznych maszyn ciężkich w celu dekarbonizacji w przemyśle surowcowym. Projekt, prowadzony przez Uniwersytet RWTH Aachen, jest finansowany w wysokości 6 milionów Euro przez niemieckie Federalne Ministerstwo Gospodarki i Ochrony Klimatu (BMKW); Volvo jest zaangażowane jako producent pojazdów.

Próbna eksploatacja pierwszego elektrycznego i samobieżnego wozidła Volvo do transportu ciężkich ładunków w Eigenrieden ma rozpocząć się latem 2024 roku. W przyszłości trzy z tych bezemisyjnych wozideł będą wykorzystywane w kamieniołomie do transportu wydobytego wapienia do zakładu przetwórczego. Nie tylko zmniejszą one ślad węglowy, ale także w zrównoważony sposób poprawią bezpieczeństwo pracy i ochronę zdrowia podczas wydobywania surowców.

  • Jako grupa produkująca surowce mineralne znajdujemy się na początku łańcucha wartości w branży budowlanej i dlatego uważamy, że naszym obowiązkiem jest przyczynianie się do bardziej zasobooszczędnego i przyjaznego dla klimatu cyklu życia budynków.

    Wolfgang Wagner
    Kierownik ds. planowania wydobycia w Mineral Baustoff GmbH i Specjalista ds. zrównoważonego rozwoju w Dyrekcji Materiałów Budowlanych / Recyklingu STRABAG

Biodiesel HVO i technologia napędu hybrydowego

Duże ładowarki kołowe używane do załadunku i koparki używane do wydobycia będą również napędzane syntetycznym biodieslem (olejem napędowym HVO wytwarzanym z uwodornionego oleju roślinnego) od 2024 roku. Biopaliwo to nie tylko zmniejszy emisję CO2 o ponad 80%, ale także znacznie zmniejszy emisję cząstek stałych i tlenków azotu. Gdy tylko duże maszyny wydobywcze będą dostępne na rynku, konwencjonalna koparka w kamieniołomie zostanie również zastąpiona nowoczesnym, oszczędzającym paliwo modelem hybrydowym z odzyskiem energii, co dodatkowo poprawi bilans CO2.

Ładowarki kołowe i koparki z silnikiem wysokoprężnym HVO © Mineral Baustoff GmbH 
Ładowarki kołowe i koparki w kamieniołomie Eigenrieden będą w przyszłości zasilane olejem napędowym HVO wytwarzanym z uwodornionego oleju roślinnego.

Może Cię to również zainteresować