Zrównoważone materiały budowlane: materiały przyszłości

Widok z lotu ptaka na Behrens-Ufer w Berlinie ©Aicandy – stock.adobe.com

Droga do produkcji materiałów budowlanych neutralnych dla klimatu

Postawiliśmy sobie ambitny cel: Do 2040 r. wszystkie materiały budowlane stosowane w firmie STRABAG powinny być neutralne dla klimatu. Dotyczy to zarówno naszej własnej produkcji, jak i materiałów, które pozyskujemy od dostawców i podwykonawców.

Branża budowlana jest odpowiedzialna za ponad jedną trzecią globalnej emisji CO2, co w dużej mierze wynika z produkcji i transportu materiałów budowlanych oraz wydobycia surowców. Zrównoważone materiały budowlane są kluczem do nowoczesnego i przyjaznego dla klimatu przemysłu budowlanego.

Czym są zrównoważone materiały budowlane?

Zrównoważone materiały budowlane to takie, które oszczędzają zasoby, redukują emisje i sprawiają, że budynki są bardziej zrównoważone - przez cały cykl ich życia. Materiał budowlany jest zrównoważony przede wszystkim wtedy, gdy oprócz produkcji i wykorzystania uwzględnia się również utylizację i recykling.

Idealnie byłoby, gdyby zrównoważony materiał budowlany spełniał kilka z tych właściwości jednocześnie:

  • dostępność regionalna
  • brak szkodliwości dla zdrowia
  • szybka odnawialność
  • energooszczędność w produkcji
  • długa żywotność
  • możliwość recyklingu

W firmie STRABAG już teraz koncentrujemy się na przyjaznych dla klimatu metodach budowlanych w wielu obszarach, na przykład na betonie o obniżonej emisji CO2 lub recyklingu asfaltu i betonu. W ten sposób nieustannie pracujemy nad implementacją zrównoważonego rozwoju w wykorzystywanych przez nas materiałach budowlanych, dla których obecnie pozyskujemy głównie surowce nieodnawialne.

©mitifoto – stock.adobe.com

Surowce odnawialne - rewitalizacja materiałów budowlanych

Surowce odnawialne mają zdecydowaną przewagę nad surowcami nieodnawialnymi: wiążą CO2 i uwalniają mniej gazów cieplarnianych podczas produkcji.

Jako (uboczny) produkt rolnictwa i leśnictwa, surowce odnawialne mogą być również wykorzystywane na wiele sposobów poza sektorem żywności i pasz. Produkty odpadowe często otrzymują nowe życie.

Surowce odnawialne mają długą tradycję w budownictwie. Pomyślmy na przykład o domach z muru pruskiego wykonanych z drewna, gliny i słomy. Nowoczesny przemysł budowlany również odkrył je na nowo. Jako zrównoważone materiały budowlane, są one niezbędnym budulcem dla przemysłu przyjaznego dla klimatu.

Lista surowców odnawialnych jest długa. Przede wszystkim drewno jest już wykorzystywane na wiele różnych sposobów. Jednak materiały takie jak słoma, kukurydza, trzcina, burak cukrowy, konopie i biowęgiel jako dodatek również posiadają potencjał, aby stać się alternatywą dla materiałów budowlanych.

W STRABAG traktujemy surowce odnawialne jako oddzielny obszar biznesowy. Przyglądamy się potencjalnym produktom budowlanym i rozwiązaniom, które można będzie wykorzystać w przyszłości. W tym celu wykorzystujemy naszą wiedzę, innowacyjne technologie oraz współpracę i wymianę doświadczeń z partnerami zewnętrznymi.

©Miguel Cabezon – stock.adobe.com

Jakie są zalety surowców odnawialnych?

Ekologiczne materiały budowlane mogą być stosowane w celu zastąpienia substancji syntetycznych i chemicznych, które zużywają dużo zasobów w produkcji i często są szkodliwe dla zdrowia. Surowce odnawialne pozwalają uniknąć emisji CO2, są opłacalne i, co nie mniej ważne, często zapewniają zdrowy klimat w pomieszczeniach. Dzięki swoim właściwościom doskonale sprawdzają się na przykład w materiałach izolacyjnych, produktach panelowych, takich jak szalunki, spoiwa i tynki.

Może Cię to również zainteresować.