Work on Progress

Będziemy neutralni klimatycznie do 2040. Dajemy słowo!

Rozpoczęła się nasza podróż w przyszłość.

Na placu budowy jesteśmy przyzwyczajeni do mówienia wprost. Więc powiedzmy to jasno i wyraźnie: mamy problem. Branża budowlana odpowiada za 38% globalnej emisji CO2, dlatego ciąży na nas szczególna odpowiedzialność w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu. 38% to bardzo dużo, ale dzięki temu - zaczynając transformację od siebie - możemy stać się kołem zamachowym zielonej rewolucji dla całej planety. Jeśli uda się nam obniżyć udział sektora budowlanego w globalnych emisjach CO2 do zera - będzie to gigantyczna zmiana na plus dla całej Ziemi. Dlatego nasz cel, być może najważniejszy w historii naszej firmy, to osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2040 roku, a tym samym - zmiana oblicza całej branży budowlanej.

Nie osiągniemy tego celu z dnia na dzień. Jest to proces, który wymaga odpowiednich technologii. Niektóre z nich musimy najpierw opracować - i zrobimy to. Potrzebujemy zupełnie nowych sposobów działania, które pozwolą nam oszczędzać zasoby i sprawią, że będziemy mniej zależni od paliw kopalnych. Od teraz wszyscy musimy podążać tą ścieżką razem. Dla naszej wspólnej misji: Work On Progress.

STRABAG Manifest

Branża budowlana to jedna z tych, na których ciąży największa odpowiedzialność za znalezienie rozwiązań dla neutralnych dla klimatu, społecznie odpowiedzialnych i przyjaznych dla środowiska praktyk biznesowych. Firma STRABAG uważa za swój obowiązek wywiązywanie się z tej odpowiedzialności - dla naszych pracowników, społeczeństwa, a przede wszystkim dla przyszłych pokoleń.
Branża budowlana musi dokonać prawdziwej zmiany i każdy z nas musi mieć swój udział w tej zmianie.

Naszym celem jest zbudowanie szerokiego, opartego na wielu działaniach i innowacjach, zarówno dużych jak i małych, które zostaną wprowadzone w nadchodzących latach i dekadach.

WORK ON PROGRESS

Jeśli szukasz innowacyjnych odpowiedzi na wyzwania jakie stawia przed nami jutro, już dziś musisz zadawać właściwe pytania. Chcemy nadal wyznaczać kierunek dla całej branży, stając się nie tylko najbardziej innowacyjną, ale także najbardziej zrównoważoną firmą budowlaną w Europie.

 • Czy beton może być ekologiczny?
  Jako najczęściej stosowany materiał budowlany, beton oraz klinkier cementowy używany do jego produkcji odgrywa kluczową rolę z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju. Dzięki zastosowaniu spoiw o niższej zawartości klinkieru ograniczyliśmy emisję dwutlenku węgla nawet o 50%. Nasz budynek Innovation Center w kampusie STRABAG w Stuttgarcie został zbudowany z wykorzystaniem takiego betonu.
  Tree
 • Czy możliwe jest wyprodukowanie asfaltu, który oczyszcza powietrze?
  Tak. Możemy potwierdzić to po trzech i pół roku intensywnych wspólnych badań. ClAir® Asphalt wykorzystuje naturalne promieniowanie UV do rozbijania tlenków azotu związanych w powietrzu i przekształcania ich w nieszkodliwe azotany dzięki specjalnemu kruszywu składającemu się z betonu zmieszanego z dwutlenkiem tytanu. Materiał, który jest wbudowywany bezpośrednio w gorącą nawierzchnię asfaltową przy użyciu innowacyjnego procesu, pomaga zmniejszyć stężenie dwutlenku azotu w powietrzu nawet o 26%. Asfalt oczyszczający powietrze został opracowany przez centrum kompetencyjne STRABAG TPA GmbH wraz z dziewięcioma partnerami z sektora nauki i przemysłu.
  Light bulb
 • Poddajemy recyklingowi plastikowe butelki, dlaczego więc nie robić tego z ulicami?
  Dla większości z nas recykling butelek i puszek jest od lat drugą naturą. W STRABAG uważamy, że recykling powinien stać się normą również w budownictwie drogowym. Dlatego w naszych projektach drogowych wykorzystujemy już 385 000 ton asfaltu z recyklingu rocznie i pracujemy nad rozwiązaniami, które pozwolą nam jeszcze zwiększyć tę liczbę. W ten sposób budujemy drogę do bardziej zrównoważonej przyszłości. Wierzymy, że możliwe jest znacznie więcej!
  PET bottle

Trzy duże tematy. Jeden, jeszcze większy cel.

To będzie maraton. Nie sprint.

Przed nami jeszcze długa droga do osiągnięcia neutralności klimatycznej w 2040 roku. Mamy jednak jasno określony i ambitny plan działania, który krok po kroku przybliża nas do celu.

2025
administracja neutralna dla klimatu
2030
neutralne klimatycznie projekty budowlane
2035
neutralne klimatycznie zarządzanie budynkami
2040
neutralne klimatycznie materiały budowlane i infrastruktura
2050
Europa staje się pierwszym neutralnym klimatycznie kontynentem