Zmieniamy kierunek, w którym wszystko zmierza

Zdjęcie instalacji asfaltu z recyklingu na wjeździe na drogę jako przykład udanej gospodarki o obiegu zamkniętym w budownictwie

Potrzebne są innowacyjne metody, które pomogą nam jak najefektywniej wykorzystywać nasze zasoby i wspierać przejście na inteligentną gospodarkę o obiegu zamkniętym. Opracowujemy i wykorzystujemy najnowocześniejsze technologie, które pozwalają oszczędzać, chronić i poddawać recyklingowi surowce i materiały wykorzystywane w budownictwie. Ogromnym problemem są na przykład mineralne odpady budowlane, takie jak wydobyta ziemia i skały, gruz budowlany i drogowy. Minimalizowanie tego rodzaju odpadów lub ich efektywne ponowne wykorzystanie są odpowiedzią, której potrzebujemy - zarówno w odniesieniu do rosnącego niedoboru zasobów, jak i pod względem ochrony środowiska.

  • Konsekwentnie myślimy o budownictwie jako o cyklu: od rozwoju i planowania, poprzez budowę i eksploatację, aż po rozbiórkę i ponowne wprowadzenie do obiegu. Jest to jedyny sposób, aby zapewnić, że nasza praca jest ekonomicznie i ekologicznie uzasadniona.

    Dr Marcus Ehrenberger
    Function Lead Sustainability Management

Bierzemy pod uwagę cały cykl życia każdego budynku i uwzględniamy koszty rozbiórki, utylizacji i recyklingu już na etapie planowania. Przeprowadzając ocenę cyklu życia projektu budowlanego, możemy zidentyfikować i wykorzystać jego dalszy potencjał w celu zminimalizowania negatywnego wpływu na środowisko. Certyfikacje i EKO etykiety podkreślają znaczenie tej wartości dodanej.

Czym jest dla nas postęp? Zobacz!

Wybrane projekty pokazujące jak wykorzystujemy materiały w gospodarce o obiegu zamkniętym.

Może Cię to również zainteresować