Poddajemy recyklingowi plastikowe butelki, dlaczego więc nie robić tego z ulicami?

Zdjęcie projektu asfaltowania drogi, w którym zaoszczędzono CO2 dzięki recyklingowi asfaltu

Uwaga spoiler: Już to robimy! Bywa, że nawierzchnia drogi jest tak słaba, że nie wystarcza już łatanie dziur - wtedy cały asfalt musi zostać usunięty i odnowiony. Kiedy stary, usunięty asfalt nadaje się do ponownego wykorzystania, mówimy o recyklingu asfaltu, z czego niewiele osób zdaje sobie sprawę: Recykling asfaltu jest powszechną praktyką stosowaną od lat.

Jak działa recykling asfaltu?

Proces recyklingu asfaltu można zasadniczo porównać do recyklingu plastikowych butelek lub zużytego szkła.

W procesie recyklingu asfaltu, asfalt, który utracił swoje właściwości i stał się kruchy lub popękany, jest usuwany poprzez odłamywanie całych fragmentów lub frezowanie przy użyciu frezarki do asfaltu. Pozyskany w ten sposób materiał jest następnie przewożony do centrum zbiórki asfaltu, tj. składowiska starego asfaltu. Tam materiał jest przetwarzany w celu ponownego wykorzystania w naszych wytwórniach mas bitumicznych, z których niektóre są ultranowoczesne, jak np. wytwórnia mas bitumicznych w Hausleiten w Austrii.

Grafika przedstawiająca cztery etapy procesu recyklingu asfaltu
Cykl oszczędzania zasobów: Nasz asfalt przechodzi przez ten proces podczas recyklingu.

Asfalt jest granulowany, przesiewany i oddzielany, tak aby można go było wykorzystać przy produkcji różnych warstw asfaltowych. Po dokładnym sprawdzeniu granulatu mieszamy go z nowym materiałem na zimno lub na ciepło. Kruszywo, granulat asfaltowy i asfalt są precyzyjnie dozowane i przetwarzane w mieszalniku na asfalt z recyklingu. W przypadku dodawania na gorąco granulat jest wstępnie podgrzewany w równoległym bębnie, co z technicznego punktu widzenia umożliwia uzyskanie 100-procentowego poziomu recyklingu. Dodatek na zimno pozwala uzyskać zawartość asfaltu z recyklingu na poziomie 20-30%.

Asfalt z recyklingu jest następnie transportowany do naszych silosów magazynowych, a stamtąd na plac budowy, gdzie jest układany. Często może być również przetwarzany bezpośrednio na placu budowy przy użyciu różnych metod, takich jak recykling na zimno. Pozwala to, oprócz oszczędności materiału, zaoszczędzić również na jego transporcie. 

Wspaniały efekt uboczny:

Produkcja asfaltu wykorzystuje bitum jako spoiwo do sklejania kruszyw asfaltowych. Bitum jest produktem ropopochodnym uzyskiwanym z destylacji ropy naftowej, surowcem, którego stosowania należy unikać ze względów środowiskowych. Stary asfalt zawiera już bitum, więc recykling asfaltu nie tylko zmniejsza zapotrzebowanie na nowy materiał asfaltowy, ale także zmniejsza zależność od ropy naftowej. Recykling asfaltu przynosi zatem podwójne korzyści, oszczędzając zasoby i chroniąc środowisko.

Zdjęcie nowoczesnej wytwórni asfaltu w Hausleiten, Austria
Najnowocześniejsza mieszalnia asfaltu w Austrii w Hausleiten: teoretycznie można tu produkować asfalt w 100% pochodzący z recyklingu.

Ile asfaltu z recyklingu wykorzystuje firma STRABAG budując drogi?

STRABAG produkuje około 16 milionów ton asfaltu rocznie. Stosujemy recykling asfaltu wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, na przykład na naszych głównych rynkach: W Niemczech stanowił on ostatnio około 35% całkowitej produkcji, w Austrii 20%, a w Polsce 33%. Na każdą tonę asfaltu, który ponownie wykorzystujemy, oszczędzamy tyle samo nowego asfaltu.

Jesteśmy przekonani, że w przyszłości możliwe będzie znacznie więcej! Obecnie branża nie wykorzystuje w pełni swojego potencjału i często obniża poziom recyklingu: ze względu na obowiązujące przepisy, wysokiej jakości asfalt z warstwy ścieralnej jest ponownie wykorzystywany w głębszych warstwach, w których stanowi zbyt cenny materiał. Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca.

STRABAG nieustannie przesuwa granice technicznych możliwości w zakresie recyklingu asfaltu, na przykład prowadząc badania nad tym, jak najlepiej osiągnąć wysokie wskaźniki recyklingu przy jednoczesnym zachowaniu wysokich standardów jakości produktu. Na podstawie naszych ustaleń z ostatnich kilku lat jesteśmy pewni, że wskaźniki recyklingu można znacznie poprawić. W szczególności w Niemczech, różne standardy w poszczególnych krajach związkowych utrudniają wypracowanie jednolitego podejścia.

Grafika różnych warstw asfaltu: warstwa wierzchnia, warstwa wiążąca, warstwa nośna
Wysokiej jakości asfalt z warstwy wierzchniej jest zwykle ponownie wykorzystywany w warstwie wiążącej lub podbudowie, a zatem jest niestety poddawany recyklingowi.

Prowadzimy dialog z naszymi klientami, aby przekonać ich do stosowania większej ilości asfaltu pochodzącego z recyklingu niż przewidziano w poprzednich przetargach. Dzięki maksymalizacji recyklingu Badenia-Wirtembergia pokazuje, jak w praktyce można osiągnąć jego wyższe wskaźniki. Hamburg, Szlezwik-Holsztyn i Saksonia-Anhalt również dopuszczają wyższy udział takiego asfaltu.

Wierzymy w technologię recyklingu asfaltu! Aby to zademonstrować, Reinhard Kerschner, dyrektor oddziału w Austrii, wyasfaltował podjazd przed swoim domem przy użyciu maksymalnej ilości asfaltu pochodzącego z recyklingu (70%). W wywiadzie wyjaśnia, jak tego dokonał.

 • Będziemy nadal inwestować w infrastrukturę naszych zakładów produkcyjnych, ponieważ dla mnie recykling asfaltu to technologia, którą nie tylko możemy już teraz bardzo efektywnie wykorzystywać, ale która oferuje również wiele możliwości ulepszeń.

  Reinhard Kerschner
  Kierownik oddziału STRABAG Austria

Może Cię to również zainteresować.

 • Fotokatalityczny granulat rozpraszający ClAir® asfalt

  Nasze drogi oczyszczają powietrze

  ©STRABAG AG/Timo Lutz Werbefotografie
 • Stosowany jest asfalt o zawartości 70% surowców wtórnych

  Materiały i gospodarka o obiegu zamkniętym

  Zmieniamy cykl rzeczy
  Jak to zrobić?