LEAN.Construction: efektywny sposób budowania

Zrównoważony rozwój dzięki wydajnym procesom
Zdjęcie robotników budowlanych przy pracy z chudą konstrukcją na placu budowy

W naszych projektach konsekwentnie stosujemy sposób myślenia i metodologię pracy LEAN.Construction. Dzięki temu nie tylko oszczędzamy czas i pieniądze, ale także czynimy naszą pracę bardziej zrównoważoną. Emisje są redukowane nie tylko dzięki nowym materiałom lub szczególnie innowacyjnym wynalazkom. Unikanie odpadów jest również ogromnie istotne..

Zdjęcie dwóch pracowników planujących plac budowy z wykorzystaniem lean construction © STRABAG AG - Rudi Froese
Tablica informacyjna LEAN służy do planowania i kontroli, ale także do dialogu.

Celem LEAN.Construction jest zaprojektowanie procesów i przepływów pracy tak, aby były jak najbardziej wydajne, precyzyjne i oszczędne. W LEAN.Construction ludzie, maszyny i metody współpracują ze sobą optymalnie, aby uniknąć zakłóceń i marnotrawstwa w procesie.
 
Umożliwia nam to nie tylko optymalizację struktur czasu i kosztów oraz ścisłą koordynację poszczególnych etapów pracy, ale także zmniejszenie niepotrzebnego zużycia zasobów - bez uszczerbku dla jakości. Jest to zarówno ekonomiczne, jak i ekologiczne!

Cztery zasady LEAN dla zrównoważonych projektów budowlanych

Dzięki LEAN.Construction obieramy kurs na realizację zrównoważonych projektów budowlanych jeszcze przed rozpoczęciem budowy. Aby to osiągnąć, podchodzimy całościowo do naszych projektów budowlanych - od planowania po realizację - i organizujemy procesy pracy zgodnie z czterema zasadami LEAN:

Grafika przedstawiająca cztery zasady metody lean construction

Zasada przepływu : Ciągły przepływ wszystkich niezbędnych zasobów i informacji.

Zasada cyklu: Identyfikuje powtarzalne etapy pracy i optymalnie je koordynuje.

Zasada ciągnięcia: Maszyny, materiały, informacje i ludzie są dostarczani do procesu zgodnie z wymaganiami.

Zasada "zero defektów ": Błędy mogą się zdarzyć, ale powinny być omówione i przeanalizowane w zespole po ich popełnieniu w celu uniknięcia defektów, przeróbek i problemów w dłuższej perspektywie.

Procesy LEAN od planowania do realizacji

STRABAG precyzyjnie planuje, które zasoby, sprzęt są potrzebne w poszczególnych etapach prac , kiedy, gdzie i w jakim zakresie. Sprawdzamy również, w jaki sposób plac budowy może być zorganizowany i zarządzany bardziej efektywnie. Na tej podstawie podejmujemy odpowiednie działania zwiększające wydajność i stosujemy systemy LEAN do sterowania procesami budowlanymi, na przykład w celu zapobiegania zidentyfikowanym odpadom i optymalizacji harmonogramu prac w celu uniknięcia przestojów. Dotyczy to również wykorzystania sprzętu i maszyn budowlanych poprzez ograniczenie niepotrzebnych przestojów.

Lepsze połączenie z korzyścią dla środowiska!

Zawsze zaangażowani: nasi partnerzy logistyczni. Optymalne połączenie zakładów produkcyjnych i dostawców z placem budowy nie tylko skraca czas oczekiwania i zmniejsza ilość potrzebnej przestrzeni magazynowej, ale także pozwala uniknąć niepotrzebnego transportu ciężkich towarów, a tym samym dużych ilości emisji. Dzięki precyzyjnemu planowaniu i synchronizacji zapobiegamy również konieczności wielokrotnego uruchamiania np. mieszalni. Dzieje się tak często, gdy logistyka nie jest optymalnie skoordynowana i powoduje ogromne dodatkowe zużycie energii. W przypadku dostawcy i podwykonawcy mogli korzystać z aplikacji do powiadamiania o dostawie, dzięki czemu można było optymalnie zaplanować dostawę wąskimi drogami dojazdowymi zgodnie z aktualną sytuacją na drogach. Skróciło to czas przestojów do zera.


Nasi partnerzy logistyczni są zawsze włączani w proces. Gdy zakłady produkcyjne i dostawcy są odpowiednio zintegrowani z placem budowy, co nie tylko skraca czas oczekiwania i ogranicza przestrzeń magazynową, ale także pozwala uniknąć niepotrzebnego ruchu ciężkiego sprzętu, a tym samym znacznie zmniejsza emisje. Poprzez precyzyjnie planowanie i harmonogramy utrzymujemy również pracę wytwórni, dzięki czemu nie trzeba ich ciągle uruchamiać ponownie. Dzieje się tak często w przypadku logistyki, która nie jest optymalnie skoordynowana, co skutkuje ogromnym dodatkowym zużyciem energii. W naszym projektcie budowy osiedla mieszkaniowego Kennedy Garden w Wiedniu dostawcy i podwykonawcy byli w stanie zgłaszać dostawy za pomocą aplikacji, tak aby jak najlepiej zaplanować ich przybycie wąskimi drogami dojazdowymi w zależności od aktualnej sytuacji na drogach. Pomogło to zredukować czas przestojów do zera.

Zdjęcie ludzi stosujących lean construction na placach budowy

Logistyka na samym placu budowy również czerpie ogromne korzyści z LEAN. Planowanie budowy może zapewnić, że materiały, sprzęt i ludzie znajdą się we właściwym miejscu i czasie. Aspekty, które na pierwszy rzut oka mogą wydawać się nieistotne, również odgrywają tutaj rolę: Prawidłowe rozmieszczenie materiałów na placu budowy znacznie ogranicza wykorzystanie dźwigów, co może znacznie zmniejszyć emisję zanieczyszczeń, jeśli weźmiemy pod uwagę wszystkie główne place budowy STRABAG.

Zdjęcie pracowników STRABAG optymalizujących budowę za pomocą lean construction management t.philippi@tomphilippi.com
Cały zespół budowlany korzysta z LEAN i potencjału optymalizacji oraz możliwych rozwiązań, jakie oferuje.

Wspólna nauka poprzez LEAN.Construction

W LEAN.Construction konsekwentnie myślimy w kategoriach procesów i ich etapów. Oznacza to, że zdobyta wiedza i osiągnięte ulepszenia nie ograniczają się do pojedynczego projektu, ale są przenoszone i skalowalne -  w najlepszym tego słowa znaczeniu: zrównoważone.

Może Cię to również zainteresować.