Zaangażowanie i sprawozdawczość

Jak STRABAG pracuje nad sobą i swoimi celami
Zdjęcie granulatu asfaltowego ClAir

W STRABAG pracujemy nad tym, aby stać się najbardziej zrównoważoną grupą budowlaną w Europie. Wiąże się z tym szczególna odpowiedzialność: kształtowanie przyszłości budownictwa w możliwie najbardziej energooszczędny i zasobooszczędny sposób. Może się to udać tylko wtedy, gdy stworzymy przejrzystość wokół naszych działań i projektów, będziemy stale pracować nad sobą i naszymi celami oraz działać w ścisłej współpracy z inicjatywami na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Zachowanie różnorodności biologicznej i ochrona gatunków w projektach budowlanych

Bioróżnorodność obejmuje szeroki zakres tematów, w tym różnorodność gatunkową, genetyczną i ekosystemową. Jako wiodąca grupa technologii budowlanych jesteśmy świadomi, że nasze działania mogą potencjalnie wpływać na bioróżnorodność na różne sposoby. Z tego powodu przeanalizowaliśmy nasze działania biznesowe i zdefiniowaliśmy różne czynniki, na które możemy wpływać w celu poprawy ochrony różnorodności biologicznej. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dokumencie przedstawiającym stanowisko firmy STRABAG w sprawie bioróżnorodności.

STRABAG jest firmą sponsorującą Fundację Gospodarki Klimatycznej

Ochrona klimatu wymaga zaangażowania: STRABAG SE daje przykład korporacyjnej odpowiedzialności za ochronę klimatu.

Zdjęcie Sabine Nallinger, dyrektor Fundacji KlimaWirtschaft

Fundacja Climate Economy aktywnie promuje przestrzeganie i wdrażanie europejskich i niemieckich celów klimatycznych. STRABAG SE jest częścią tego sojuszu od początku 2023 roku. Jako nowy sponsor Stiftung KlimaWirtschaft, STRABAG SE dąży do osiągnięcia neutralności klimatycznej w całym łańcuchu wartości do 2040 roku. Współpraca będzie koncentrować się na gospodarce o obiegu zamkniętym, zrównoważonych materiałach budowlanych i procesach oszczędzania CO2 w branży budowlanej.


Przeczytaj wywiad z Sabine Nallinger tutaj

Poczucie odpowiedzialności i innowacyjność w branży budowlanej przyjaznej dla klimatu

STRABAG promuje ochronę klimatu w branży budowlanej w ramach nowego programu "Work on Progress". Obejmuje on obecnie ponad 400 projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju i 250 projektów innowacyjnych. Jednym ze szczególnie skutecznych środków na rzecz przyjaznego dla klimatu sektora budowlanego jest zastosowanie betonu o obniżonej emisji CO2, który może zmniejszyć o połowę emisję CO2 w budownictwie szkieletowym. Szczególny nacisk kładzie się również na wdrażanie budownictwa o obiegu zamkniętym, a w jego ramach na górnictwo miejskie, którego celem jest ponowne wykorzystanie zasobów, a tym samym uwolnienie pojemności składowisk odpadów. Budowa dróg również staje się bardziej przyjazna dla klimatu dzięki innowacjom: asfalt redukujący zanieczyszczenia i asfalt z recyklingu wnoszą znaczący wkład w zrównoważone drogi.

  • Sektor budowlany odpowiada za około 40% globalnej emisji CO2 i połowę światowego zapotrzebowania na surowce. Dlatego też spoczywa na nas szczególna odpowiedzialność za kształtowanie przyszłości budownictwa w sposób zrównoważony. Poprzez nowe pomysły i procesy, większą wydajność i wykorzystanie potencjału cyfryzacji. Będziemy rozwijać te tematy wspólnie z Fundacją Gospodarki Klimatycznej - zawsze w dialogu ze społeczeństwem i polityką. I zawsze mając na uwadze nasz cel: stać się najbardziej zrównoważoną grupą budowlaną w Europie