Recyklácia asfaltu v plnom prúde!

Cesta je vyasfaltovaná s najvyšším možným obsahom recyklátu 70 %.

Konkrétny príklad ochrany životného prostredia: vedúci podnikateľskej oblasti Reinhard Kerschner zrealizoval svoju príjazdovú cestu do dvora s využitím 70 % podielu recyklátu.

Reinhard Kerschner je technický vedúci podnikateľskej oblasti v spoločnosti STRABAG a je zodpovedný za dopravné staviteľstvo v Rakúsku. Recyklácia asfaltu je téma, ktorou sa zaoberá už dlhší čas - pretože hoci sa v tejto oblasti už veľa urobilo, stále je tu veľký nevyužitý potenciál. Aby pán Kerschner ukázal, čo všetko je možné už dnes, rozhodol sa objednať si pre vyasfaltovanie svojej príjazdovej cesty do dvora asfalt s najvyšším možným obsahom recyklátu 70 %, ktorý bol použitý po prvýkrát. Tento asfalt bol vyrobený v najmodernejšej obaľovačke asfaltových zmesí STRABAG v Rakúsku.

Reinhard Kerschner (vpravo) spolu s majstrom Fabianom Kuntschem (vľavo) kontrolujú materiál so 70 % podielom recyklátu.

Pán Kerschner, ako k tomu došlo, že sa vaša príjazdová cesta do dvora stala cestou s najvyšším podielom recyklátu v Rakúsku?

Reinhard Kerschner: Pred tromi rokmi sme v Hausleitene postavili najmodernejšiu obaľovačku asfaltových zmesí v Rakúsku. Táto technológia umožňuje primiešať do asfaltovej zmesi veľmi vysoký podiel recyklátu bez toho, aby došlo k výrazného obmedzeniu kvality materiálu. Na základe doterajších dopytov od našich zákazníkov a vysúťažených verejných projektov sme však nikdy nemohli preukázať, čoho je naša technológia schopná. Podiel recyklátu, ktorý sa vyžaduje v projektoch našich zákazníkov, sa pohybuje okolo 20 %, v ojedinelých prípadoch maximálne 50 %. Takto sa potenciál zariadenia nevyužíva v plnej miere. Je to spôsobené najmä aktuálnymi normami a predpismi, ale aj špecifickými vlastnosťami požadovaných výrobkov. V každom prípade sme chceli vyskúšať, kam až môžeme s prímesou recyklovaného asfaltu zájsť. Keďže v súčasnosti revitalizujem 500-ročnú usadlosť v Dolnom Rakúsku a musel som nanovo vyasfaltovať prístupovú cestu, bola to ideálna príležitosť ukázať, čo naša technológia dokáže.

Recyklovaný asfalt sa ukladá rovnakým spôsobom ako bežne používaný materiál.

Prístupová cesta je už teda vyasfaltovaná. Akú mieru recyklácie ste spolu so špecialistami zo STRABAG-u dosiahli?

Reinhard Kerschner: Nakoniec sme prístupovú cestu vyasfaltovali so 70 % podielom recyklátu. Teoreticky by to malo fungovať aj s využitím 100 % starého asfaltu. Spolu s kolegami zo spoločnosti STRABAG TPA stále skúmame, ako by sme mohli v praxi realizovať viac ako 70 % recykláciu - a dúfame, že jedného dňa aj 100 %.

Ste spokojní s výsledkom?

Reinhard Kerschner: Určite! Recyklovaný asfalt, aký bol použitý na moju príjazdovú cestu, by som s plným presvedčením použil kedykoľvek aj na stavbách pre našich zákazníkov. Kvalita tohto materiálu je bezchybná.

Použitie asfaltu
Nielen pri asfaltovaní, ale aj pri pokládke dlažby kladieme veľký dôraz na najvyššiu kvalitu.

Kde vidíte vy osobne najväčší potenciál v recyklácii asfaltu?

Reinhard Kerschner: Okrem najdôležitejšieho aspektu šetrenia fosílnych surovín a tým i životného prostredia a emisií vnímam aj dôležité ekonomické hľadisko. Najmä v posledných týždňoch a mesiacoch sme boli svedkami toho, že surovín na trhu bol nedostatok a ich cena výrazne vzrástla. Využívanie dostupných zdrojov je teda nielen ekologickou nevyhnutnosťou, ale je aj ekonomicky lukratívne. Pozorujeme tiež trend, že naše investície do udržateľných procesov sú vo výberových konaniach čoraz viac oceňované a poskytujú nám určitú konkurenčnú výhodu. Pri niektorých zákazkách môžeme napríklad získať viac bodov ako naši konkurenti, pretože spĺňame vyššie recyklačné kvóty a pracujeme udržateľnejšie.

Budeme ďalej investovať do infraštruktúry našich výrobných závodov, pretože recyklácia asfaltu je podľa mňa technológia, ktorú už dnes môžeme veľmi účelne využívať, ale má ešte veľký potenciál ďalšieho využitia. Ak budeme naše závody prevádzkovať na solárnu energiu a iné obnoviteľné zdroje energie, ako to robíme v Hausleitene, urobíme tým dôležitý krok smerom ku klimatickej neutralite nášho podniku.

Späť na Recyklácia asfaltu