Użyłbym asfaltu  pochodzącego z recyklingu, który wykorzystałem na moim podjeździe, również na placach budowy naszych klientów w każdym momencie i z pełnym przekonaniem

Reinhard Kerschner
kierownik działu technicznego, STRABAG
Recykling asfaltu

Recykling asfaltu w toku!

Ochrona środowiska w konkretnym ujęciu: Kierownik oddziału Reinhard Kerschner przebudował podjazd do swojego domu, wykorzystując materiały pochodzące w 70% z recyklingu.

Reinhard Kerschner jest kierownikiem działu technicznego w firmie STRABAG i odpowiada za budowę dróg w Austrii. Recykling asfaltu to temat, który od dawna zajmował Reinharda Kerschnera - bo chociaż sporo już zrobiono w tym obszarze, nadal istnieje wiele niewykorzystanego potencjału. Aby pokazać, co już dziś jest możliwe, Reinhard Kerschner zdecydował się po raz pierwszy położyć asfalt z najwyższą - 70procentową zawartością recyklatu, z najnowocześniejszej mieszalni asfaltu STRABAG w Austrii, kiedy zlecił wymianę nawierzchni swojego podjazdu.

Panie Kerschner, jak to się stało, że pański podjazd stał się ulicą o najwyższym wskaźniku recyklingu w Austrii?

Reinhard Kerschner : Trzy lata temu zbudowaliśmy w Hausleiten najnowocześniejszą wytwórnię asfaltu w Austrii. Instalacja ta umożliwia mieszanie bardzo dużej ilości materiału pochodzącego z recyklingu bez znaczącej utraty jakości. Nigdy jednak nie byliśmy w stanie zademonstrować możliwości naszej wytwórni w oparciu o wcześniejsze zapytania klientów i projektów dla sektora publicznego. Wskaźniki recyklingu wymagane w takich projektach wynoszą około 20%, a w niektórych przypadkach maksymalnie 50%. Nie daje to możliwości pełnego wykorzystania potencjału zakładu. Wynika to głównie z obowiązujących norm i przepisów, ale także z wymaganych specyficznych właściwości produktu. W każdym razie chcieliśmy sprawdzić, jak daleko możemy się posunąć, dodając asfalt z recyklingu. Ponieważ obecnie rewitalizuję 500-letnie gospodarstwo w Dolnej Austrii i w ramach projektu musiałem odnowić nawierzchnię drogi dojazdowej, była to doskonała sposobność, aby pokazać, co potrafi nasz system.

Droga dojazdowa została już wyasfaltowana. Jak duży poziom recyklingu udało się osiągnąć we współpracy ze specjalistami STRABAG?

Reinhard Kerschner : Ostatecznie zrealizowaliśmy drogę dojazdową z 70-procentową zawartością asfaltu pochodzącego z recyklingu. Teoretycznie mogłaby ona powstać z asfaltu pochodzącego w 100% z recyklingu. Jednak wspólnie z naszymi kolegami ze STRABAG TPA nadal badamy, w jaki sposób możemy w praktyce zastosować więcej niż 70% materiałów pochodzących z recyklingu - i miejmy nadzieję, że w pewnym momencie będzie to 100%.

Czy jesteś zadowolony z wyniku?

Reinhard Kerschner: Absolutnie! Użyłbym asfaltu z recyklingu na moim podjeździe i w każdym momencie i z pełnym przekonaniem na placach budowy dla naszych klientów. Jakość materiału jest bez zarzutu.

Gdzie osobiście widzisz największy potencjał w recyklingu asfaltu?

Reinhard Kerschner: Oprócz najważniejszego aspektu, jakim jest oszczędność surowców kopalnych, a tym samym zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska i emisji, dostrzegam również ważny element ekonomiczny. W szczególności w ostatnich tygodniach i miesiącach widzieliśmy, jak rzadkie na rynku surowce stały się bardzo drogie. Wykorzystanie istniejących zasobów jest zatem nie tylko koniecznością ekologiczną, ale także działaniem opłacalnym ekonomicznie. Obserwujemy również trend, w którym nasze inwestycje w zrównoważone procesy są coraz częściej brane pod uwagę w przetargach, co daje nam pewną przewagę konkurencyjną. Na przykład starając się o pozyskanie niektórych kontraktów możemy zdobyć dodatkowe punkt, ponieważ spełniamy wyższe niż nasi konkurenci limity recyklingu i pracujemy w bardziej zrównoważony sposób.

Będziemy nadal inwestować w infrastrukturę naszych zakładów produkcyjnych, ponieważ dla mnie recykling asfaltu jest technologią, którą nie tylko możemy już bardzo efektywnie wykorzystywać, ale która oferuje również wiele możliwości ulepszeń. Jeśli będziemy eksploatować nasze zakłady z wykorzystaniem energii słonecznej i innych odnawialnych źródeł energii, tak jak robimy to w Hausleiten, zrobimy ważny krok w kierunku uczynienia naszej firmy neutralną dla klimatu.

Recykling asfaltu