Diversitate și incluziune la STRABAG

La STRABAG, lucrăm împreună la progres și creăm un mediu în care toți angajații își pot realiza întregul potențial.
Fotografie a unei străzi cu modele colorate pentru a simboliza diversitatea în cadrul companiei

Ne bazăm pe diversitate!

În calitate de grup de construcții activ la nivel mondial, STRABAG reunește aproximativ 79.000 de persoane din peste 139 de națiuni, din toate generațiile, din diferite religii și orientări sexuale. Suntem mândri de această diversitate și dorim să ne sprijinim angajații în dezvoltarea lor în cel mai bun mod posibil. La STRABAG, susținem egalitatea de șanse: toți oamenii, indiferent de sex și identitate de gen, vârstă, origine, orientare sexuală sau religie și ideologie, beneficiază de aceleași oportunități și perspective de carieră. La urma urmei, echipele diverse sunt cea mai bună condiție prealabilă pentru a construi cu succes viitorul cu soluții inovatoare și prietenoase cu clima.

 • Cu cât angajații noștri sunt mai diversificați din punct de vedere al sexului, vârstei, originii sau mediului industrial, cu atât mai diverse sunt perspectivele lor și, prin urmare, abordările lor inovatoare pentru a rezolva cele mai presante provocări cu care se confruntă industria noastră.

  Alfred Watzl
  Membru al Comitetului executiv STRABAG SE

6-0-100: Obiectivele noastre în materie de diversitate

Obiectivul nostru este clar: în calitate de companie lider în domeniul tehnologiei construcțiilor, dorim să fim un angajator atractiv pentru toți oamenii. Prin urmare, am adoptat obiective clare și măsurabile care ne vor aduce mai aproape de acest obiectiv și vor promova în mod consecvent egalitatea de șanse, diversitatea și incluziunea la STRABAG.

Dimensiuni ale diversității

STRABAG promovează egalitatea de gen, diversitatea generațiilor și diversitatea etnică. S-au făcut deja mulți pași, iar mulți alții vor urma.

Egalitatea de gen

Diversitatea generațiilor

Diversitatea etnică

 • Viziunea noastră pentru viitor: egalitatea de șanse, diversitatea și incluziunea sunt ferm ancorate în gândirea tuturor indivizilor, structurilor și conceptelor și sunt luate în considerare în mod automat peste tot. De asemenea, diversitatea de gen și diversitatea etnică sunt reflectate mai puternic în posturile de conducere.

  Natalie Atzenberger
  Coordonator de grup EDI (Egalitate, diversitate, incluziune)

Povești despre diversitate: Trăim egalitatea de șanse!

 • Partajarea locurilor de muncă în managementul construcțiilor
 • Puterea generațiilor în digitalizare

Nicio toleranță pentru discriminare

Prin intermediul sistemului de ombudsman și al platformei STRABAG de denunțare, STRABAG a creat sisteme funcționale în care pot fi raportate cazurile de discriminare. Numai atunci când astfel de încălcări ne sunt raportate putem, ca organizație, să învățăm din ele și să luăm măsurile necesare pentru a ne îmbunătăți.

Sistemul Ombudsmanului

Toți ombudsmanii tratează problemele dumneavoastră în mod confidențial și în conformitate cu principiul imparțialității. Aceștia sunt persoanele de contact pentru problemele nerezolvate în materie de dreptul muncii din cadrul companiei și pentru orice fel de discriminare, cum ar fi salarizarea incorectă, hărțuirea sexuală sau intimidarea. În plus, coordonatorul și mediatorii regionali vă stau la dispoziție ca persoane de încredere pentru probleme personale legate de locul de muncă, cum ar fi epuizarea, dependența și altele asemenea.

În toate interacțiunile, mediatorii acționează întotdeauna cu discreție absolută și mențin o atitudine imparțială. Ei se consideră mediatori între interese, deschid opțiuni de acțiune și atrag atenția asupra consecințelor comportamentului.

Platforma de denunțare STRABAG:

Rapoartele de discriminare de orice fel pot fi transmise prin intermediul platformei de denunțare STRABAG. Aceasta este utilizată pentru transmiterea securizată și - dacă se dorește - anonimă a rapoartelor privind (presupusele) încălcări ale legilor și regulamentelor interne ale Grupului de către STRABAG și/sau angajații săi, inclusiv în domeniul discriminării.

Contactați-ne

Natalie Atzenberger, coordonator de grup EDI (Egalitate, diversitate, incluziune), va fi bucuroasă să discute despre egalitatea de șanse, diversitate și incluziune la STRABAG.

Fotografie de Natalie Atzenberger, coordonator de grup EDI (Egalitate, diversitate, incluziune)
Natalie Atzenberger
STRABAG SE, Donau-City-Str. 1, 1220 Viena