Aviz juridic

Stimate domnule sau doamnă, noi, STRABAG SE, am dori să folosim acest site web pentru a vă informa despre compania noastră. Este de la sine înțeles că informațiile furnizate sunt verificate cu atenție pentru a ne asigura că sunt complete, corecte și actualizate. Cu toate acestea, și noi putem face greșeli, astfel încât nu se poate oferi nicio garanție pentru exhaustivitate, corectitudine și actualitate - vă rugăm să fiți înțelegători în această privință. Prin urmare, toate informațiile de pe acest site web pot fi schimbate, eliminate sau modificate în alt mod fără o notificare prealabilă. În ceea ce privește caracterul pur informativ al acestui site web, ne declinăm, prin urmare, orice răspundere pentru daunele apărute - indiferent de motiv - în legătură cu utilizarea informațiilor furnizate pe site-ul nostru web.

În plus, alte daune bazate pe o încălcare a obligațiilor din neglijență gravă din partea noastră sau pe o încălcare intenționată sau din neglijență gravă a obligațiilor din partea reprezentanților noștri legali sau a agenților noștri indirecți sunt excluse de la excluderea răspunderii.

Site-ul nostru web este lipsit de bariere. Cu toate acestea, dacă observați erori, vă rugăm să ne anunțați. Le vom corecta în cel mai scurt timp posibil.

Vă rugăm să rețineți că drepturile de autor asupra tuturor documentelor furnizate pe site-ul nostru web și asupra materialelor utilizate pentru acestea sunt deținute exclusiv de compania noastră și că niciun drept, sub orice formă, nu este acordat nimănui prin utilizarea site-ului nostru web. Orice utilizare în alte scopuri decât cele informative (de exemplu, în scopuri comerciale) nu este permisă, cu excepția cazului în care ați fost autorizat în mod expres și în scris de către noi.

În cazul în care oferim acces direct sau indirect la informații de la terți prin intermediul unor link-uri electronice, vă rugăm să rețineți că nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru conținutul acestor site-uri web.

Datorită caracterului exclusiv informativ al acestui site web, se subliniază în mod special faptul că un angajament juridic al companiei noastre sau orice altă obligație, indiferent de formă, este exclusă, desigur, exclusiv pe baza informațiilor furnizate aici.

STRABAG SE
Group Communications
Internet/New Media
Donau-City-Str. 9
1220 Viena
Austria
Tel. +43 1 22422-0
pr@strabag.com

Sediul social: Austria, 9500 Villach, Triglavstr. 9
Numărul de înregistrare al societății: FN 88983 h, Tribunalul Regional Klagenfurt
UID nr.: ATU 37301503